Veilig werken met de shovel/laadschop

Om het werken met bulkvoorraden mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals shovels/wielladers. Maar het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de shovel, met alle gevolgen van dien.

  • Min. 4 personen
  • Duur: 1 dag (08:00 – 16:00 uur)
  • Lesmateriaal: inclusief digitaal lesboek
  • Officieel certificaat: inclusief
  • Frequentie: Dagelijks
  • Geldigheidsduur certificaat: 5 jaar
  • Locatie: In-company

Prijsopgave: Zie onze tarievenlijst >>Klik hier<<

Bijzonderheden:

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen betreffende deze opleidingen, neem dan contact op met ons kantoor en mail naar info@safety-consult.nl