Keuren interne transportmiddelen

Interne transportmiddelen zijn machines voor het verplaatsen van goederen, zoals in een magazijn, winkel en/of op bedrijfsterrein.

Het is vanzelfsprekend dat u uw medewerkers in een veilige omgeving moeten kunnen functioneren. Ook veilige interne transportmiddelen dragen hiertoe bij.

Het keuren deze interne transportmiddelen moeten volgens de Arbowetgeving jaarlijks worden uitgevoerd door een deskundige. (volgens artikel 7.4.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit).Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van heftrucks, reachtrucks en andere mobiel interne transportmiddelen o.a. stapelaars.

Elektrisch gereedschap

Het volgens NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. De door Safety Consult gekeurd elektrisch gereedschap wordt bij goedkeuring voorzien van een keuringsticker waarop aangegeven tot wanneer de gereedschapskeuring geldig is. U ontvangt een officieel certificaat met alle vereiste en relevante gegevens van het gekeurde item.

Keuringen hoogwerkers en verreikers

Het keuren van arbeidsmiddelen waaronder ook hoogwerkers en verreikers moeten volgens de Arbowetgeving jaarlijks worden gekeurd door een deskundige. (volgens artikel 7.4.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

De volgende documenten dienen voorhanden te zijn voordat er gekeurd kan worden:

Indien de documenten van de hoogwerker of verreiker niet meer beschikbaar zijn kunnen wij indien mogelijk u helpen over de benodigde documenten te verkrijgen. De eventueel toe te passen hulpstukken dienen ook jaarlijks te worden gekeurd. De door Safety Consult gekeurde hoogwerker en/of verreiker worden voorzien van een keuringsrapport welke met de klant wordt besproken.