Veilig werken langs de weg

Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.

Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms agressief.
De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal werken op, aan of langs de weg als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

  • Min. 4 personen
  • Duur: Totale tijdsduur 1 dag
  • Lesmateriaal: inclusief digitaal lesboek
  • Officieel certificaat: inclusief
  • Frequentie: Dagelijks
  • Geldigheidsduur : 5 jaar
  • Locatie: In company

Prijsopgave: Zie onze tarievenlijst >>Klik hier<<

Bijzonderheden:

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen betreffende deze opleidingen, neem dan contact op met ons kantoor en mail naar info@safety-consult.nl