Toezichthouder Intern Transport | Heftruck

Binnen de top 10 van ongevaltypen blijft de aanrijding de torenhoge nummer 1. De Arbeidsinspectie  noteerde vorig jaar dan ook 168 ongevallen met hef- en magazijntrucks, welles waar minder dan in 2007, maar het aantal doden is verdubbeld tot 8 en sinds de start van onze analyse in 1997 nog nooit zo hoog geweest.  Zoals elk jaar blijft het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden de hoofdoorzaak van de meldingen. Het aantal beknellingen door eigen bedienfouten is opvallend genoeg gedaald. Door de juiste toezicht en interactie kan het huidige werk geoptimaliseerd worden en de ongevallen, maar ook schade beperkt worden.

Bij de optekening van de ongevallen gebruikt de AI sinds 2008 ander informatiesysteem dat meer inzicht geeft over de ernst van het melding. Door deze duidelijkheid is het aandeel ernstige gevallen (ziekenhuis en/of blijvende letsel) toegenomen van 71 naar 93 procent.  Ondanks het feit dat de werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, blijkt het aantal ongevallen dus alleen maar te stijgen. En de meeste gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Deskundig kunnen werken met een intern transportmiddel vereist dus meer dan alleen vakmanschap van de bestuurder/gebruiker, het heeft ook te maken met de werkervaring en de mogelijkheden en middelen die hij tot zijn beschikking heeft en krijgt en de ondersteuning en toezicht  van het management.  Semmeling Opleidingen & Advies bied dan ook een boeiende training aan speciaal voor de leidinggevende.

Bijzonderheden

Alle trainingen gegeven en verzorgd door Semmeling Opleidingen vallen binnen het wettelijke kader van de Arbo-wet en de voorgeschreven Nen-normen.