Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Volgens de Arbo-wet moet iedere organisatie waar personeel in dienst is, dus ook de kleine bedrijven waar 3 of personen werken, een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben met daarin een opsomming van zaken die onveilig of ongezond zijn of het welbevinden van medewerkers schaden. Aanvullend moet er een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak bestaan, waarin de maatregelen zijn vermeld om de knelpunten op te lossen en de Arbo-omstandigheden te verbeteren.
Vanaf slechts € 495,00 kunnen wij een RI&E opstellen om te voldoen aan de actuele wetgeving. (art 5.)

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:
 • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
 • het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
 • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).
 • De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Hoe werkt een RI&E?

Door een deskundige van Safety Consult wordt uw werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgelegd waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s

De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De RI&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekteverzuim en voorkoming van ongevallen.

Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&e uit te voeren.

Praktisch en resultaatgericht

 

Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert Safety Consult RI&E’s uit. Dit doen wij in geheel Nederland. Onze insteek hierbij is het schrijven van een  praktische rapportage. Deze rapportage:

 • geeft zowel de werkgever als werknemers een goed handvat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.
 • geeft de werkgever inzicht in alle uit het werk voorkomende risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • geeft de werkgever een prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s;

Tijdens de uitvoering van de RI&E door Safety Consult kunt u het volgende verwachten:

 • een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
 • verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
 • rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
 • er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
 • De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige van  Safety Consult (Veiligheidskundige)
 

Laat Safety Consult kosteloos uw huidige RI&E checken weet direct of deze nog voldoet. 60% van alle bedrijven in Nederland hebben een onvolledige RI&E. Hiermee loopt de werkgever een economisch delict van € 1.800,-

Tarief: vanaf € 495,00

Afspraak maken? mail dan naar: info@safety-consult.nl